Flowerfriends respecteert uw privacy en zorgt ervoor dat al uw persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld. Wanneer u onze website bezoekt, verzamelen we verschillende gegevens voor verschillende doeleinden. Deze worden hieronder  besproken.

Identiteitsgegevens
Tijdens de bestelprocedure wordt u gevraagd uw naam en adres in te voeren. Ook hebben wij uw e-mailadres en telefoonnummer nodig voor het geval wij nog een vraag over de bestelling hebben. Het is ook belangrijk de gegevens van de ontvanger goed in te voeren. De naam, het adres en telefoonnummer van de ontvanger zijn nodig om de bestelling juist af te leveren.

Online betalen
De online betaalmogelijkheden zijn beveiligd. De pagina's zijn beschermd met SSL, waardoor uw gegevens versleuteld worden verzonden en het onmogelijk is voor derden om uw gegevens te zien. U kunt de beveiliging checken door op de betalingspagina op uw rechtermuisknop te drukken en te kiezen voor 'Eigenschappen'. U krijgt nu een venster met de verbindingsgegevens. Bij 'Verbinding' staat vermeld dat het om een SSL-verbinding gaat.

Flowerfriends verstrekt uw gegevens aan een beperkte kring van derden die de gegevens voor administratieve doeleinden verwerken. Dit zijn: Buckaroo voor betalingen middels Ideal en Flowerfriends voor het (technisch) verwerken van uw order.

Uitgezonderd Buckaroo en Flowerfriends, krijgt verder niemand toegang tot uw gegevens. De gegevens worden uitsluitend voor de in deze privacy policy omschreven doelen gebruikt.
U heeft het recht, door middel van een tot de afdeling E-commerce gericht verzoek, uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. U kunt dit verzoek doen als de gegevens feitelijk onjuist zijn. Of wanneer ze voor de doeleinden van de verwerking onvolledig of niet ter zake dienend zijn. 

Tot slot
Mocht u na het lezen van deze privacy policy toch nog vragen hebben over de bescherming van uw privacy tijdens uw bezoek op onze website. Dan kunt u gerust schriftelijk, telefonisch of per e-mail contact  met ons opnemen.

Flowerfriends kan tussentijds deze privacy policy aanpassen wanneer er zich ontwikkelingen voordoen op het gebied van bijvoorbeeld technologie, wetgeving, verwerkingen of verstrekkingen. Wijzigingen zullen bekend worden gemaakt via deze pagina.